Istoric Biserica Sfantul Dumitru Medias


În timpul celor aproape 50 de ani ai regimului comunist credincioşii români ortodocşi din municipiul Mediaş au avut doar două biserici (la o populaţie de aproximativ 50.000 de locuitori, marea majoritate ortodocşi). După anul 1989 una din cele două biserici a fost luată de greco-catolici, aşa că se impunea construirea unor noi biserici.

La o întrunire a preoţilor ortodocşi din Mediaş s-a ajuns la concluzia ca ar fi necesare încă 4 biserici. Autorirăţile locale au socotit că este justificată propunerea şi au atribuit terenurile necesare pentru noile construcţii. Având în vedere nevoile credincioşilor, densitatea populaţiei şi posibilităţile materiale, s-a ajuns la concluzia că e bine să se înceapă construcţia a două biserici, în cartierele cu mai multe blocuri (Vitrometan şi Gura Câmpului) dând posibilitatea tuturor credincioşilor din oraş să contribuie cu bani la cele mai urgente, urmând ca celelalte două biserici să fie construite în momentul când primele două vor fi funcţionale.

Timp de aproape 8 ani (1990-1998) toţi credincioşii din Mediaş au fost invitaţi să contribuie cu bani pentru construcţia primelor două noi biserici din municipiu. În anul 1998 s-a început întocmirea proiectului pentru biserica cu hramul Sf. Dumitru.

Terenul pe care s-a început construcţia se află în perimetrul Parohiei Mediaş Catedrală II, aşa că sarcina construcţiei acestui sfânt locaş de rugăciune s-a încredinţat preotului Dumitru Cărăbaş, parohul credincioşilor din acest cartier.

Studiul de amplasament a fost avizat favorabil în toamna anului 1996 după care s-au făcut formele de intabulare şi s-a început lucrul la întocmirea documentaţiei şi primirea aprobărilor din partea forurilor competente.

Autorizaţia de construcţie a fost emisă de către Primăria Municipiului Mediaş la data de 7 mai 1998 (Nr. 151).

Sfinţirea locului a avut loc la data de 5 iulie 1998 de către P.S. Visarion Răşinăreanu, delegat al I.P.S. Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului.

S-au căutat firme pentru începerea lucrărilor, dar cei mai mulţi s-au interesat de câţi bani dispune parohia. O ofertă s-a primit din partea S.C. CON BRIO S.R.L. Mediaş şi alta de la S.C. PROEXCOM S.A. Copşa Mică. A fost aleasă ultima.

La data de 28 iunie 1999 s-au bătut primii ţăruşi pentru trasarea fundaţiei, iar în zilele următoare s-au turnat şi primele betoane. În cursul anului 1999 valoarea lucrărilor s-a ridicat la suma de 85 milioane lei, în anul 2000 la 179 milioane lei, iar în anul 2001 la 280 milioane.

În cursul anului 2002 s-a făcut umplutura de pământ în interiorul fundaţiei, s-a turnat betonul pentru pardoseală şi s-au ridicat o parte din stâlpii de rezistenţă între care se va zidi cu cărămidă.

În anul 2003 s-au ridicat restul stâlpilor de rezistenţă (grosimea lor fiind de 60 x 50 cm. iar înălţimea de 7,40 m.), s-au făcut izolaţiile peste betonul fundaţiilor, la 21 octombrie s-au pus primele cărămizi şi până la sfîrşitul anului s-a terminat zidăria pînă la cota 7,40 m, grosimea zidurilor fiind de 45 cm. Lucrările din cursul anului 2003 au costat 207 milioane lei.

 

În anul 2004 s-a făcut centura din fier beton de la baza turnurilor şi grinda de rezistenţă ce constituie şi balustrada de la balconul corului, s-a turnat betonul la placa de la balcon şi cea de la

baza turnurilor, stâlpii de beton şi zidăria (30 mc. cărămidă) la primul nivel al turnurilor, inclusiv placa de beton deasupra acestui nivel. Costul lucrărilor în acest an au fost de 586 milioane lei.

În anul 2005 s-a reluat lucrul în data de 10 ianuarie. S-au decofrezat betoanele turnate la scările de urcare de la cele două turnuri laterale unde este de fapt şi urcarea la balconul corului, s-a ridicat cu macaraua scheletul din fier beton confecţionat în atelierele firmei la stâlpii de la al doilea nivel al turnurilor, s-au făcut cofraje şi s-a confecţionat fierul beton pentru al doilea nivel al scărilor interioare ale turnurilor laterale.

La 17 februarie, timpul fiind prielnic, s-a turnat betonul la nivelul doi al celor trei turnuri, iar la 15 martie betonul la nivelul doi al scărilor interioare la turnurile laterale. La 16 martie s-a început confecţionarea remonatelor pentru bolta dintre turnuri şi cupolă, având raza de 8 metri. Deasupra bolţii sunt arce de rezistenţă – grinzi întoarse – care conţin fiecare câte 10 bare de fier beton PC de 20 mm. Betonul la primul arc al bolţii, către turnuri, s-a turnat în ziua de 30 martie. La începutul lunii aprilie s-a terminat zidăria de cărămidă la nivelul doi al celor trei turnuri – încă unite, atât în interior cât şi în exterior.

De la Ocolul Silvic Mediaş s-a primit, ca sponsorizare, materialul lemnos pentru eşafodul de susţinere pentru tot betonul, atât la bolţi cât şi la cupola centrală. La sfârşitul lunii aprilie s-a terminat armătura de fier beton şi s-a turnat betonul la grinzile şi placa de beton deasupra nivelului doi al celor trei turnuri. Betonul preparat la staţia de betoane cu certificat de calitate s-a ridicat cu macaraua într-o benă cu capacitatea de un metru cub, iar după turnare în cofraje s-a tasat cu vibratorul electric. Tot în această perioadă s-au turnat tabanele la Proscomidiar şi Diaconicon.

În ziua de 18 mai s-a turnat betonul la centura de peste zidurile altarului, iar după terminarea eşafodajului de susţinere şi a cofrajelor s-a turnat şi bolta altarului. În luna iunie s-a început lucrul la nivelul trei al celor trei turnuri.

De la acest nivel se despart de fapt turnurile, unul mai mare în mijloc şi două laterale ceva mai mici. Se lucra cu trei echipe, una de dulgheri – nouă oameni – una de zidari şi una de fierari betonişti. Zidul de către biserică s-a ridicat doar până la înălţimea de un metru formând de fapt balustrada pentru un alt balcon, acesta doar în interiorul celor trei turnuri, dar în care pot sta 20, chiar 30 de oameni. Nu este prevăzut în proiect Dacă se va considera că nu este util se poate continua zidăria şi se va închide interiorul bisericii la acest nivel.

Spre sfârşitul lunii iunie s-au început cofrajele şi armătura la cele patru arce mari – grosimea de 40x70cm, raza de 8m – pe care se sprijină cupola centrală.

S-a realizat apoi grinda octogonală deasupra acestor arce – cofrajele şi armătura de fier beton, iar în zilele de 2 şi 3 august s-a turnat betonul la arce şi această grindă – 25 metri cubi. În ziua de 2 septembrie s-a turnat betonul la bolta de deasupra naosului, în 28 septembrie grinda de deasupra bolţii, pe care se sprijină acoperişul, la pandantivi, la cornişa din dreptul bolţii după care, cât timpul a mai permis, s-a lucrat la cofrajele de deasupra absidelor laterale. În ziua de 15 decembrie s-a încheiat lucrul pentru anul 2005.

Toate lucrările, şi în anul 2005, s-au executat de către firma S.C. Proexcom S.A., plătindu-se suma de 2.195.164.100 lei vechi, 219.516 lei noi, din care ni s-au restituit TVA 19%.

Cea mai mare parte din această sumă a provenit din sponsorizarea primită de la Romgaz S.A. S-au mai primit sponsorizări de la Transgaz, Romexterra Bank şi alte câteva societăţi comerciale, o donaţie din SUA, iar restul din donaţiile credincioşilor.